Дистрибуция на бутилки БВГ-27

АМК 2002 ООД е закупила и пуснала в експлоатация голямо количество битови бутилки БВГ-27. Пълненето на бутилките се извъшва в собсвен данъчен склад.

Част от бутилките се доставят директно до адреса на клиента, а друга част се разпространяват чрез изградена и функционираща партньорска мрежа и по бензиностанциите “АМК 2002”.

За улеснение на партньорите ни сме изработили и предоставили за ползване щендери с необходимата маркировка и сигнализация за съхранение на доставените бутилки.

Дистрибуция на бутилки БВГ-27 АМК 2002
АМК 2002 данъчен склад

АМК 2002 ООД обръща особенно внимание на безопасността на своите клиенти. Разработили сме вътрешнофирмена процедура за контрол на качеството. Съгласно процедурата преди всяко пълнене, бутилките минават контрол на:

  • Външен вид и чистота
  • Годност на бутилката /валидна по маркировка/
  • Годност на винтила /валидна по маркировка/ и здрав предпазен клапан

След напълването на бутилка БВГ-27 същата минава през:

  • контролна везна за проверка на тегло
  • проверка на плътност на иглички и резбови съединение