Данъчен склад

 

АМК 2002 ООД е изградила и експлоатира данъчен склад, в който извършва пълнене на буттилки БВГ-27 с безакцизен газ

АМК 2002 данъчен склад