Калин Димитров
Управител


Търговски отдел
търговия на едро


Счетоводство
 


Поддръжка и сервиз